KJØP KAFFEN DIN PÅ DET SORTE GULL OG STØTTE FORENINGEN I DITT HJERTE!

Det sorte gull gir forenings Norge muligheten til å motta økonomisk støtte ved salg av kaffe til sine medlemmer, medlemmenes familier og øvrige støttespillere på en lite tidkrevende måte. For hver kopp kaffe du som kunde på detsortegull.no kjøper går en andel av dine kjøp til foreningen du har valgt å støtte. Foreningen rekrutterer egen kundemasse som støtter dem. Vi tar oss av logistikken slik at jobben med denne inntektskilden blir lite tidskrevende for foreningen, samtidig som den gir meget gode inntekter. Tilfør kaffen en ekstra smak av god samvittighet! Hver kopp du drikker bidrar til en lettere hverdag i din favoritt forening!!